Strona główna

Z Akademicka Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Witaj w Akademickiej.WIKI

Ta strona gromadzi hasła związane ze środowiskiem akademickim i systemem szkolnictwa. Jest tworzona przez osoby niezależne od władz uczelni, instytucji publicznych i organizacji politycznych. Formalnym właścicielem strony jest Fundusz Pomocy Studentom – organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. obywatelskim nadzorem nad sposobem wywiązywania się uczelni z realizacji zadań publicznych.

Akademicka.Wiki powstała w reakcji na niemal całkowite zdominowanie debaty o szkolnictwie i prac legislacyjnych dotyczących szkolnictwa przez przedstawicieli jednej korporacji – samodzielnych pracowników nauki.

Interesuje nas faktyczny stan szkolnictwa, a nie model teoretyczny organizacji szkolnictwa. Będziemy zamieszczać hasła opisujące działalności organizacji i grup nieformalnych funkcjonujących w ramach uczelni, praktyczne strony realizowania misji uczelni i tworzenia oferty programowej, dobre i złe praktyki, sukcesy i patologie, rozwiązania formalne i utrwalone zwyczaje.

Zapraszamy do współpracy twórców definicji, którzy potrafią uwzględnić zarówno perspektywę usługodawcy jak i usługobiorcy na rynku edukacyjnym, wziąć pod uwagę również interesy osób finansujących kształcenie oraz tych, którzy nie korzystają z przywilejów, jakie wynikają z posiadania statusu studenta, nauczyciela akademickiego lub pracownika uczelni.

Hasła w Akademicka.Wiki będą sukcesywnie uzupełniane odesłaniami do ważnych i symptomatycznych tekstów wyłowionych w prasie drukowanej i w internecie.

zespół redakcyjny Akademicka.Wiki